privacy beleid

 

Wablaf zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Wablaf kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Al het digitale (foto's, video's tekst, ...) materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Wablaf worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan info@wablaf.be.

 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Wablaf heeft geen zeggenschap over deze websites. Wablaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Wablaf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Wablaf op welke manier dan ook.

Het Belgische Recht is van toepassing.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens

 

Wablaf verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummer, naam en geboortedatum van de hond en in sommige gevallen ook de identificatiegegevens van de hond) van de Wablaf klanten (voor persoonlijke begeleiding, leefschool, nieuwsbrief, registratie, workshops/lezingen, aankoop producten) en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het beheer en communicatie rond haar activiteiten. Deze data bevindt zich in een beveiligde Cloud-account op de Wix.com en Google.com servers en worden niet lokaal bewaard. 

 

Wablaf zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van haar eigen diensten.

De Wablaf klant heeft ook het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens.

© 2020 Wablaf   Algemene Voorwaarden   Privacy Beleid    Ervaring

Kwaliteitslabel_APDT_NL00257.png